Strona: Strona główna

KONTAKT--SZAFARSTWO
ZNACZENIE FILANTROPII

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 PERSPEKTYWY 21. WIEKU

 FILANTROPIA

φιλανθρωπία


Ludzie nie są jednakowi. Bywają bardzo różni - i w tej swojej odmienności, są ludzie obdarzeni talentem do wyjątkowego radzenia sobie w sprawach materialnych i są też tacy, którzy odwrotnie do nich świetnie radzą sobie w sprawach zarządzania sprawami z dziedziny duchowej.

Jeśli połączyć talent filantropa z talentem teologa, wyniknie z tego coś zupełnie nie spodziewanego i wyjątkowego.


Czytaj więcej...

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku

Uaktualniony dnia: Monday July 07, 2014 PL

SPOJRZENIE Z LOTU PTAKA

Nie zawsze to, co wydaje nam się aż tak bardzo złe, jest naprawdę złe, patrząc na to z  perspektywy czasu. Odkrycie tego powoduje, że nabieramy dystansu do tego, co nas spotyka w teraźniejszości...

 

Uaktualniony dnia: Tuesday February 19, 2013 PL

KALENDARZ BIBLIJNY

Ilustracja ukazuje święta roczne bez uwzględnienia szabatów tygodniowych i nowiów mięsięcy księżycowych.

 

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku

Uaktualniony dnia: Tuesday October 23, 2012 PL

NOWY ROK BIBLIJNY


Od 15. kwietnia wieczorem do 16. kwietnia wieczorem mamy dzień biblijnego nowiu początek roku religijnego.


Za cztery dni zacznie się odliczanie 10. dni do 14. nisan, kiedy jest czas Wieczerzy Pańskiej kwartodecymiańskiej.


Wszystkiego dobrego życzę odwiedzającym PERSPEKTYWY XXI WIEKU.


 

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku

Uaktualniony dnia: Tuesday November 20, 2012 PL przez Piotr Kotarba-Kaczor

NAMIOT NA NIEBIE

“Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.

Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia” (Gen. 2,18-20 BW).


Czytaj więcej...

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku
Witajcie w nowym miejscu internetu. Postaram się zgromadzić tu sporo ciekawych rzeczy na różne tematy, aby wielu odwiedzało z przyjemnością to miejsce...

Piotr Kotarba-Kaczor

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku

Uaktualniony dnia: Saturday September 28, 2013 PL

KAPŁAŃSTWO BIBLIJNE

W Biblii mamy dwa różne rodzaje kapłaństwa:

  • Jedno to kapłaństwo patriarchalne, zwane też kapłaństwem pierworodnych jego gałęzią jest też kapłaństwo lewitów
  • oraz kapłaństwo szyloickie, zwane też kapłanem aniołów lub proroków.

Pierwsze kapłaństwo bierze swój początek w Adamie, synu Boga, a drugie kapłaństwo bierze swój początek w Jezusie, Synu Boga.


Czytaj więcej...

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku

Uaktualniony dnia: Monday August 26, 2013 PL

CYFRY MIESIĘCY

PODWÓJNA NUMERACJA MIESIĘCY KSIĘŻYCOWYCH


ROK RELIGIJNY 1-13

1 --- 8

2 --- 9

3 --- 10

4 --- 11

5 --- 12

6 --- 13

ROK CYWILNY 1-13

7 --- 1

8 --- 2

9 --- 3

10 --- 4

11 --- 5

12 --- 6

13 --- 7

Rok ma zwykle 12 miesięcy księżycowych (po niewiele ponad 29,5 doby), 13. miesiąc pojawia się raz na 2 lub 3 lata. Licząc miesiące księżycowe od Abib/Nisan do Etanim/Tiszri jest ich 7. Licząc od Etanim/Tiszri do Abib/Nisan też jest ich 7 w roku zwykłym. Stwórca ukazuje cyfrę 7 lub 8 jako szczególną. Ukazuje również liczbę 12 lub 13 jako szczególną. Bóg zademonstrował zdobycie Jerycha w siedmiu dniach. W ciągu sześciu dni 13. plemion okrążało Jerycho jeden raz w ciągu dnia. W siódmym dniu okrążono go siedem razy, czyli po 13. okrążeniach padły mury Jerycha. Patrz: Księga Jozuego 6. rozdział.

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku

Uaktualniony dnia: Saturday October 30, 2010 PL przez Piotr Kotarba-Kaczor

SYMBOLIKA OBRZEZANIA

Na czym polega górowanie Żydów i jaka jest korzyść z obrzezania? Wielka pod każdym względem. Przede wszystkim, właśnie im zostały powierzone Słowa Boga... Znak obrzezania natomiast otrzymał jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, kiedy nie był jeszcze obrzezany... Są przecież Izraelitami. Do nich należą:

  • synostwo,
  • chwała,
  • przymierza,
  • nadanie Prawa,
  • sprawowanie kultu,
  • obietnice,
  • patriarchowie,
  • Chrystus, według ludzkiego pochodzenia ciała.

Patrz: List do Rzymian 3,1-2; 4,11; 9,4-5.

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku

Uaktualniony dnia: Friday November 08, 2013 PL

ZAMIAST ŻYCZEŃ NOWOROCZNYCH


ZBLIŻA SIĘ KONIEC KALENDARZA GREGORIAŃSKIEGO 2009...


Czytaj więcej...

  Wersja przyjazna dla wydrukuWersja przyjazna dla wydruku

Uaktualniony dnia: Tuesday November 20, 2012 PL